Aktuality

AKTUALIZOVANÉ! Odporúčania k šíreniu koronavírusu

24.3.2020:

V zmysle opatrenia ÚVZ SR je od 25.3.2020 pozastavené poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou do odvolania.

O ďalšom postupe Vás budeme informovať na základe usmernení z MPSVaR SR.


13.3.2020:

V zmysle opaterní, ktoré schválil Ústredný krízový štáb za účelom zabránenia šírenia sa respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sa od 13.3.2020 nebude poskytovať sociálna služba týždennou pobytovou ani ambulantnou formou.

Prevádzka bude znovu obnovená na základe ďalších informácií a opatrení od Ústredného krízového štábu.


 

9.3.2020:

V súvislosti so šírením koronavírusu boli vydané odporúčania ÚVZ SR, v zmysle ktorých apelujeme na zodpovedosť rodičov voči vlastným aj ostatným deťom a zamestnancom, aby:

Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí
▪ kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate
▪ dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí
▪ ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti
▪ v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby
▪ ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní.

Prevádzka KACP zatiaľ nie je obmedzená.

Hore