Aktuality

AKTUALIZOVANÉ 15.10.2020! Odporúčania k šíreniu koronavírusu

15.10.2020

Vážení rodičia,
na základe telefonického rozhovoru s pracovníkmi Úradu verejného zdravotníctva v Prešove Vás chcem informovať o najbližších pokynoch.
Vaše deti na testovanie nepôjdu, úrad bude testovať len zamestnancov školy a špecializovaného zariadenia, ktorí boli v priamom kontakte s covid pozitívnou zamestnankyňou špecializovaného zariadenia. Máte obmedziť v najbližších dňoch stretávanie sa s cudzími ľuďmi a pobyt mimo domov. Stále platí, ak nastúpia príznaky, hneď kontaktujete pediatra. O dĺžke karantény nám v  najbližších hodinách príde prípis z Úradu verejného zdravotníctva. Obratom vás budem informovať o nových skutočnostiach.
Opatrujte sa v zdraví.

S pozdravom
Mgr. Eva Turáková
riaditeľka


14.10.2020

Vzhľadom k tomu, že bol dnes u nás v špecializovanom zariadení ambulantnej forme /7.poschodie/ potvrdený ďalší prípad koronavírusu u kolegyne, ktorá prichádzala do styku a  starala sa o deti z materskej aj základnej školy, od zajtra 15.10.2020 bude škola uzavretá pre všetky organizačné zložky: materská škola, základná škola a praktická škola. Po usmernení Úradom verejného zdravotníctva vás o ďalších krokoch budeme priebežne informovať. Sledujte preto prosím svoje mailové schránky, webovú stránku www.kacpautistipresov.sk alebo facebook školy.
Zatiaľ z rozhodnutia riaditeľky školy Mgr. Evy Turákovej ako prevencia pred ďalším šírením nákazy bude škola so všetkými organizačnými zložkami na Vodárenskej 3 v Prešove aj špecializované zariadenie ambulantná a týždenná pobytová forma zatvorená do odvolania.
Akonáhle sa u kohokoľvek z detí či ich rodičov alebo zamestnancov školy zmení zdravotný stav a nastúpia príznaky ako horúčka, suchý dráždivý kašeľ, únava a pod. okamžite kontaktujte svojho lekára a informujte nás.
Bližšie pokyny dostanete v najbližších dňoch po usmernení Úradom verejného zdravotníctva.
Prajem veľa zdravia, síl a trpezlivosti.

S pozdravom
Mgr. Eva Turáková
riaditeľka


13.10.2020

Milí rodičia,
naše špecializované zariadenie s týždennou pobytovou formou musí ostať zatvorené minimálne do konca tohto týždňa, keďže včera boli testovaní všetci kolegovia a ďalší dvaja z testovaných sú pozitívni. Zariadenie môžeme otvoriť až vtedy, keď budú mať všetci negatívny test. Samozrejme postupujeme v súlade s usmerneniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a podľa ich pokynov.
Mrzí ma to, ale musíme minimalizovať riziko rozšírenia epidémie aj u nás v zariadení. Všetci kolegovia sú bezpríznakoví. Určite nás informujte, či sa nič nezmenilo v zdravotnom stave vašich detí alebo u vás. V prípade nastúpenia teplôt, suchého kašľa a pod., ihneď kontaktujte telefonicky svojho lekára. Ďakujem za trpezlivosť a spoluprácu.
Opatrujte sa všetci v zdraví.

S pozdravom
Mgr. Eva Turáková
riaditeľka


12.10.2020

Milí rodičia,
dnes na obed boli kolegovia z týždennej pobytovej služby testovaní na Covid -19. Keďže sme zatiaľ neobdržali výsledky z testovania, nemôžeme týždennú pobytovú službu otvoriť. Akonáhle prídu kolegom výsledky z testovania, hneď vás budeme kontaktovať a informovať o postupe. Kontrolujte si preto priebežne maily. Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť.
Prajem veľa zdravia a pokoja.

S pozdravom
Mgr. Eva Turáková
riaditeľka


9.10.2020

Vážení rodičia,

na základe dnešného telefonátu s Úradom verejného zdravotníctva v Prešove a v súlade s ich usmernením vám oznamujem, že deti nášho špecializovaného zariadenia nakoniec testovať nebudú. Dôvod: V pondelok uplynie 10 dní od posledného kontaktu detí s pozitívne testovanou kolegyňou, čo berie hygiena ako hranicu, kedy by sa už nákaza ďalej šíriť nemala, keďže sú deti v domácej karanténe a všetci deti aj dospelí sú bezpríznakoví. Napriek tomu, aby sme mali istotu, kolegovia, opatrovatelia  detí z KACP na testovanie pôjdu a to v pondelok, nech je úplne jasné, že sú všetci v poriadku. Do času, kedy nám prídu negatívne výsledky z testovania, nemôžeme špecializované zariadenie s pobytovou formou /internát/otvoriť. Naďalej platí to, že ak by sa u detí vyskytol akýkoľvek prejav ako horúčka, suchý kašeľ, únava, bolesť kĺbov a pod., hneď kontaktujte svojho pediatra, ktorý vaše dieťa pošle na testovanie. Verím, že sa to nestane a všetci budeme zdraví.
Najskôr v pondelok večer môžeme mať výsledky z testov kolegov, môžu prísť ale aj neskôr. Akonáhle budeme mať potvrdené, že všetci testovaní kolegovia sú negatívni, týždennú pobytovú formu otvárame. Všetky ostatné zložky ako materská škola, základná škola, praktická škola a ambulantná forma špecializovaného zariadenia fungujú bez obmedzení.
Opatrujte sa všetci v zdraví a pohode.
S pozdravom
Mgr. Eva Turáková
riaditeľka


7.10.2020

V zmysle pokynov ÚVZ SR je od 7.10.2020 pozastavené poskytovanie sociálnej služby týždennou pobytovou formou do odvolania.

O ďalšom postupe Vás bude informovať na základe usmernení ÚVZ, prípadne MPSVaR.

Prevádzka ambulantnej formy nebola obmedzená.


24.3.2020:

V zmysle opatrenia ÚVZ SR je od 25.3.2020 pozastavené poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou do odvolania.

O ďalšom postupe Vás budeme informovať na základe usmernení z MPSVaR SR.


13.3.2020:

V zmysle opaterní, ktoré schválil Ústredný krízový štáb za účelom zabránenia šírenia sa respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sa od 13.3.2020 nebude poskytovať sociálna služba týždennou pobytovou ani ambulantnou formou.

Prevádzka bude znovu obnovená na základe ďalších informácií a opatrení od Ústredného krízového štábu.


9.3.2020:

V súvislosti so šírením koronavírusu boli vydané odporúčania ÚVZ SR, v zmysle ktorých apelujeme na zodpovedosť rodičov voči vlastným aj ostatným deťom a zamestnancom, aby:

Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí
▪ kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate
▪ dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí
▪ ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti
▪ v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby
▪ ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní.

Prevádzka KACP zatiaľ nie je obmedzená.

Hore