Jedálny lístok

Klienti prihlasujú a odhlasujú obedy na tel. č. 0908 642 739 (Kollarčíková Tatiana) do 10.30 deň vopred.

Klienti prihlasujú a odhlasujú večere na tel. č. 0948 293 704 do 10.00 deň vopred.

                                                                                                            

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hore