Klienti, ktorí sa stravujú v rámci obeda v škole/škôlke, prihlasujú a odhlasujú obedy na tel. č. 0908 642 739 (Kollarčíková Tatiana) do 10.30 deň vopred.

Klienti, ktorí navštevujú už iba KACP, n.o. (nechodia do MŠ, ZŠ ani PŠ) prihlasujú a odhlasujú stravu na tel. č. 0950 514 444 (Renáta Gáciková) alebo e-mailom na ekonomkacp@autistipresov.sk do 10.00 deň vopred.

                                                                                                                                                                       OBEDY

 

 

 

                                                                                                                                                                      VEČERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hore