Nezaradené

Mgr. Jana Konečná – sociálny pracovník

Ukončené vzdelávania a kurzy:

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Bratislava, odbor: Sociálna práca

Kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

Absolvent štúdia špeciálna pedagogika pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v špeciálnych školách a špeciálnych výchovných zariadeniach.

Klienti s problémovým chovaním

Tréning zvládania agresívnych žiakov

Vzťahy, intimita, sexualita lidí s mentálním postížením

Když nechce spolupracovat

Komunikační systém VOKS

Princípy ABA

Psychomotorický vývin ako prediktor schopnosti jesť a piť

Komunikácia a deti s autizmom

Poruchy autistickeho spektra

Komunikácia u hovoriacich detí

Školenie PECS

Aspergerov syndróm

Bilaterálna integrácia

Prompty miera dopomoci

Prompty a oslabovanie promptov

Videomodeling, prompty

Zavádzame štandardy kvality do praxe

Kurz prvej pomoci

Hore