Ekonomicky oprávnené náklady na klienta za rok 2018:
Týždenná pobytová forma – 12 079,57 €
Ambulantná forma – 6 884,20 €

Hore