Ekonomicky oprávnené náklady na klienta za rok 2017:
Týždenná pobytová forma – 10 793,10 €
Ambulantná forma – 2 982,68 €

Hore