ZAMESTNANCI KACP

Vedenie, administratíva, THP:

Riaditeľka
Mgr. Eva Turáková

Ekonómka
Bc. Renáta Gáciková

Teta Iveta
Iveta Ferková

Tím týždennej pobytovej formy:

Mgr. Jana Konečná
Bc. Michal Iľko
Peter Šarišský
Iveta Tartaľová
Jana Haváčová
Miloslava Tkáčová

Tím ambulantnej formy:

Bc. Sylvia Semanová
Mgr. Mária Špirengová
Mgr. Alena Kavalecová
Mgr. Martina Šandorová
Mgr. Katarína Sopková
Janka Tóthová
Júlia Lukáčová

Kolegyne na MD:
Mgr. Lenka Dufalová

Hore